Tylko darmowe programy

Płatnik 9.01.001

Ocena: 2.2/5
Prokom Software S.A.
Freeware
Windows 7, Windows 8, Windows 2000, Windows XP, Windows 98, Windows Vista, Windows NT
04-12-2013
336
238.9MB
Płatnik to bezpłatny program dla płatników składek na ubezpieczenie społeczne. Celem programu jest ułatwienie płatnikom współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program pozwala na przygotowanie, wydruk oraz transmisję dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

Zintegrowany (od wersji 5.x) program Płatnik - Przekaz Elektroniczny, umożliwia emisję dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej. Pozwala on na przekazywania do ZUS dokumentów drogą teletransmisji oraz odbieranie potwierdzeń przesłania dokumentów. Wspomaga on postępowanie na wszystkich etapach elektronicznych kontaktów pomiędzy płatnikiem a ZUS, począwszy od uruchomienia tej formy łączności, poprzez bieżące wykorzystanie sieci internetowych do transmisji dokumentów, aż po zakończenie komunikacji.

Uwaga!Pomoc oraz dokumentację do programu można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej programu: www.platnik.info.pl lub stronie internetowej ZUS: www.zus.gov.plAktualizacja do wersji 8.01.001A dostępna jest do pobrania ze strony producenta.

Źródło opisu: http://www.dobreprogramy.pl/Platnik,Program,Windows,12298.html
Płatnik jest bezpłatnym programem do współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Pozwala on na przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich transmisję i wydruk do ZUS. Płatnik Przekaz Elektroniczny umożliwia transmisję dokumentów w formie elektronicznej.

Pozwala na wysyłanie do ZUS dokumentów droga elektroniczną oraz odbieranie potwierdzeń dostarczenia dokumentów. Nowa wersja programu Płatnik oprócz uaktualnień w zakresie weryfikacji dokumentów i wyliczeń, poprawy błędów zidentyfikowanych w wersji 6.02.001, wprowadza kilka nowości i ulepszeń: * wprowadzono słownik obywatelstw na dokumentach ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZFA; * umożliwiono rozliczenie łącznej kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w formularzu ZUS RCA w bloku III.C pole 03 Kwota wypłaconego zasiłku wychowawczego, dla ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi: 0411, 0412, 0417, 0418, 0421, 0422, 0424, 0425, 1310, 1321, 1322 oraz 1240; * umożliwiono rozliczenie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne kwot wypłaconego za okres od 1 lipca 2004 r. zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego dla ubezpieczonych zgłoszonych z kodem tytułu ubezpieczenia 1134; * umożliwiono aktualizację certyfikatów ZUS i Centrum Certyfikacji podczas uruchamiania nowej wersji programu.

Zmiana umożliwi automatyczne zapisanie do bazy danych programu Płatnik certyfikatów dostarczonych wraz z programem instalacyjnym; * zmieniono wymaganą długość i strukturę hasła użytkownika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004; * zmodyfikowano sposób drukowania raportu ZUS RMUA tak, aby umożliwić ubezpieczonemu odcięcie z wydruku dwustronnego części, w której podany jest kod oddziału NFZ oraz okres rozliczeniowy, którego informacja ta dotyczy; * umożliwiono kopiowanie wartości z pól Data wyrejestrowania oraz Kod przyczyny wyrejestrowania na dokumencie zgłoszeniowym ZUS ZWUA podczas edycji dokumentu * została zablokowana możliwość weryfikacji dokumentów oraz zestawów dokumentów o statusach Wysłany, Potwierdzony i Historyczny, w obecnej wersji programu weryfikacji podlegają tylko tworzone dokumenty mające status Wprowadzony, dotyczy to również zestawów; * wprowadzono możliwość kopiowania na dokumencie ZUS ZWUA wartości do pola Data wyrejestrowania dla ubezpieczenia chorobowego w sytuacji, gdy ubezpieczenie chorobowe jest tylko obowiązkowe; * przeniesiono konwersję bazy do Kreatora połączenia z bazą danych; * zmieniono sposób pobierania numerów rachunków bankowych podczas tworzenia przelewów za pomoc kreatora dokumentów płatniczych; * zmodyfikowano sposób wprowadzania stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe w kartotece płatnika. Uwaga! Pomoc oraz dokumentację do programu można uzyskać na oficjalnej stronie www.platnik.info.pl

Źródło opisu: http://www.instalki.pl/programy/download/Windows/kadry_i_place/Platnik.html
Program Płatnik stworzono specjalnie dla płatników składek. Zapewnia on pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Program przeznaczony jest do instalowania i użytkowania przez płatników składek oraz podmiotów upoważnionych, w tym pracowników biur rachunkowych, którzy instalują program PŁATNIK po raz pierwszy, lub używali wcześniejszych wersji programu.
Aktualna wersja programu pozwala między innymi na:
-manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych,
-import danych z systemu kadrowo-płacowego,
-utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych,
-tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca,
-drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
-drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty,
-przygotowywanie przelewów bankowych w formie pliku tekstowego,
-automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego
-wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów,
-uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS.

Źródło opisu: http://www.programosy.pl/program,p-atnik.html
Rozwiń opis
  • Wszystkie wersje Płatnik
  • Podobne programy
Pokaż więcej podobnych programów
Płatnik 9.01.001

Typ: 32bit Wersja: full Rozmiar: 238.9MB

Płatnik 8.01.001

Typ: 32bit Wersja: full Rozmiar: 146.9MB